Dla wszystkich klientów (osoby fizyczne, instytucje, podmioty gospodarcze) wykonujemy profesjonalne wyceny i operaty szacunkowe.

Wyceniamy:
nieruchomości gruntowe niezabudowane,
nieruchomości gruntowe zabudowane,
nieruchomości budynkowe,
lokale mieszkalne i użytkowe,
obiekty komercyjne.

Wykonywane operaty szacunkowe spełniają wszystkie wymogi merytoryczne i formalno-prawne wynikające z przepisów prawa i standardów zawodowych. Gwarantujemy rzetelność, staranność i poufność. Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług oraz możliwie krótkie terminy.

Uprawnienie zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5451.